Cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học

Cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học mới nhất 2024

Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học là một trong những thông tin quan trọng được sử dụng để đánh giá thành tích học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường đại học. Điểm xếp loại này còn có thể phục vụ cho một số mục đích khác như xét tuyển vào học viện nghiên cứu, chương trình du học, các chương trình học bổng và cả trong quá trình xin việc.

Việc tính toán điểm xếp loại tốt nghiệp đại học có thể có sự khác biệt trong từng trường hoặc từng quy định của chính phủ. Bằng Cấp Tốt sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học ở Việt Nam.

Các loại điểm trong tốt nghiệp đại học

Trong quá trình học tập tại trường đại học, sinh viên thường được đánh giá qua các hình thức đánh giá khác nhau như: kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, báo cáo, thuyết trình, đồ án hoặc các hoạt động ngoại khóa.

Các loại điểm thường gặp trong tốt nghiệp đại học ở Việt Nam bao gồm:

 • Điểm quá trình: được tính dựa trên các bài kiểm tra giữa kỳ, báo cáo, thuyết trình và đồ án.
 • Điểm thi cuối kì: được tính dựa trên kết quả của kỳ thi cuối kì.
 • Điểm tổng kết môn: là tổng điểm quá trình và điểm thi cuối kì.
 • Điểm trung bình chung tích lũy: được tính trên toàn bộ các môn học đã học qua các kỳ học.
Các loại điểm trong tốt nghiệp đại học
Các loại điểm trong tốt nghiệp đại học

Cách tính điểm trung bình chung tích lũy (TCCTL)

Điểm trung bình chung tích lũy là một chỉ số quan trọng để xác định thành tích học tập của sinh viên. Điểm TCCTL sẽ giúp nhà tuyển dụng hay học viện nghiên cứu đánh giá khả năng học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Để tính điểm trung bình chung tích lũy, người ta thường sử dụng công thức sau:

Điểm trung bình chung tích lũy = tổng điểm môn học nhân số tín chỉ / tổng số tín chỉ đã học

Ví dụ: Bạn học 6 môn học với số tín chỉ tương ứng như sau:

 • Môn A: 3 tín chỉ, điểm quá trình là 7 và điểm thi cuối kì là 8
 • Môn B: 2 tín chỉ, điểm quá trình là 6 và điểm thi cuối kì là 9
 • Môn C: 4 tín chỉ, điểm quá trình là 8 và điểm thi cuối kì là 7
 • Môn D: 3 tín chỉ, điểm quá trình là 9 và điểm thi cuối kì là 10
 • Môn E: 1 tín chỉ, điểm quá trình là6 và điểm thi cuối kì là 9
 • Môn F: 2 tín chỉ, điểm quá trình là 8 và điểm thi cuối kì là 8

Tổng số tín chỉ đã học là: 3 2 4 3 1 2 = 15

Điểm trung bình chung tích lũy sẽ được tính theo công thức:

ĐTBCTL = ((3 x (7 8)) (2 x (6 9)) (4 x (8 7)) (3 x (9 10)) (1 x (6 9)) (2 x (8 8))) / 15 = 7.8

Do đó, điểm trung bình chung tích lũy của bạn là 7.8.

Cách tính điểm trung bình tích luỹ
Cách tính điểm trung bình tích luỹ

Các loại xếp loại tốt nghiệp đại học

Sau khi tính được điểm trung bình chung tích lũy, sinh viên sẽ được xếp loại tốt nghiệp đại học dựa trên các quy định của nhà trường hoặc chính phủ. Ở Việt Nam, các loại xếp loại tốt nghiệp đại học bao gồm:

 • Giỏi: từ 8.5 đến 10 điểm
 • Khá: từ 7 đến 8.49 điểm
 • Trung bình: từ 5.5 đến 6.99 điểm
 • Yếu: từ 4 đến 5.49 điểm
 • Kém: dưới 4 điểm

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xếp loại tốt nghiệp đại học

Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học phản ánh khá chính xác thành tích học tập của sinh viên trong suốt quá trình học tập, tuy nhiên còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau như:

 • Số lượng tín chỉ đã học: việc học nhiều môn học và có nhiều tín chỉ sẽ giúp sinh viên có cơ hội tích lũy điểm cao hơn.
 • Điểm rèn luyện: các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và các môn học liên quan đến rèn luyện kỹ năng cũng ảnh hưởng rất lớn đến điểm xếp loại tốt nghiệp đại học.
 • Xếp hạng lớp: thường được sử dụng tại các trường đại học có số lượng sinh viên lớn, xếp hạng lớp còn được xem là một yếu tố quan trọng để đánh giá thành tích học tập của sinh viên.
 • Quy định của trường hoặc chính phủ: những quy định khác nhau của từng trường hoặc chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xếp loại tốt nghiệp đại học.
Có những yếu tố nào ảnh hưởng kết quả học tập
Có những yếu tố nào ảnh hưởng kết quả học tập

Những lưu ý khi tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học

Để tính toán đúng và chính xác điểm xếp loại tốt nghiệp đại học, sinh viên cần lưu ý các điểm sau:

 • Theo dõi chặt chẽ số tín chỉ đã học qua các kỳ học.
 • Tham khảo kỹ quy định về xếp loại tốt nghiệp đại học của nhà trường hoặc chính phủ.
 • Sử dụng đúng công thức tính điểm trung bình chung tích lũy và đối chiếu với bảng điểm để tránh sai sót.
 • Theo dõi chặt chẽ các thông tin điểm số quá trình, điểm thi cuối kì và điểm tổng kết của từng môn học.
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa và rèn luyện kỹ năng để cải thiện điểm rèn luyện và tăng cơ hội có được điểm xếp loại cao hơn.
Những lưu ý khi tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học
Những lưu ý khi tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học

Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao để tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học?

Để tính điểm xếp loại tốt nghiệp đại học, sinh viên cần tính điểm trung bình chung tích lũy sau đó so sánh với quy định của nhà trường hoặc chính phủ.

2. Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học được tính dựa trên những yếu tố gì?

Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học được tính dựa trên điểm trung bình chung tích lũy, số lượng tín chỉ đã học, điểm rèn luyện và quy định của nhà trường hoặc chính phủ.

3. Có bao nhiêu loại xếp loại tốt nghiệp đại học ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, có năm loại xếp loại tốt nghiệp đại học là giỏi, khá, trung bình, yếu và kém.

4. Làm sao để đạt được điểm xếp loại cao trong tốt nghiệp đại học?

Để đạt được điểm xếp loại cao trong tốt nghiệp đại học, sinh viên cần chăm chỉ học tập, tham gia rèn luyện kỹ năng và các hoạt động ngoại khóa để cải thiện điểm rèn luyện.

5. Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học có ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của sinh viên không?

Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học có thể ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của sinh viên, vì nó thể hiện khả năng học tập và thành tích trong quá trình học tập của sinh viên.

Kết luận

Điểm xếp loại tốt nghiệp đại học là một trong những thông tin quan trọng để đánh giá thành tích học tập của sinh viên và có thể ảnh hưởng đến tương lai học tập và nghề nghiệp của sinh viên. Việc tính điểm xếp loại này cần phải được thực hiện đúng và chính xác, và cần tuân thủ các quy định của nhà trường hoặc chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.